הצהרת נגישות

© כל הזכויות שמורות 2018

אבסירור אגמים

121 יח"ד,

פרויקט דיור להשכרה לטווח ארוך – כ121 יח"ד. 
אכלוס 2024