הצהרת נגישות

© כל הזכויות שמורות 2018

איינשטיין תל אביב

יזם : קבוצת חגג, 117 יחידות דיור, קומת מסחר "קניון הרחוב של צפון ת"א" במסגרת קבוצת רכישה